50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 102 ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಚೀಲ ವಶಕ್ಕೆ

Back to top button