Focus News
Trending

ಓಂಕಾರ

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾದಂತವು. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ, ಪರಂಪರೆಗೂ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ ‘ಓಂಕಾರ’ ಅಂಕಣ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ..

Back to top button